Hakkımızda

Uluslararası Rabia Platformu 16 Eylül 2013’te dört yüzü aşkın sivil toplum ve
medya kuruluşunun katılımıyla İstanbul merkezli olarak kuruldu.
Mısır’da 3 Temmuz 2013’te gerçekleşen kanlı darbe sonrası oluşturulan
Platform, sadece Mısır’daki darbe karşıtlarının sesini yükseltmek için değil tüm
darbe mağdurlarına destek vermek, dünyanın neresinde olursa olsun, dil, din, ırk
ayırt etmeden bütün mazlumların vicdanına tercüman olmak ve bu vizyonla
faaliyetler gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar arasında etkili, sağlıklı ve
sürdürülebilir bir ağı hayata geçirmek amacıyla kuruldu.
Yüz milyonlarca kişinin benimsediği ve darbe karşıtlığının, demokrasi
mücadelesinin sembolü olan RABİA işareti Platform’unda logosudur.
Bu sembol, bir kesimin, zümrenin, ırkın, milletin değil adalet arayan tüm
mazlumların, darbeye karşı direnen tüm insanların, meşruiyet için gayret eden
tüm insanların smebolüdür.
Platform ve üyeleri tüm darbelere ve darbecilere karşıdır.
Meşruiyet, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, milli irade, birlik ve
dayanışma Platform’un esas değerleridir.
Platform, Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Libya’da, Filistin’de, Arakan’da,
Patani’de, Keşmir’de, Patani’de ve dünyanın diğer mazlum coğrafyalarında
meydana gelen tüm haksızlıkları, işgalleri, ayrımcılıkları, barbarlıkları, zulümleri
ve adaletsizlikleri duyurmak için çeşitli yayınlar ve faaliyetler yapmaktadır.
Platform, RABİA işaretini, ruhunu ve idealini en güçlü şekilde savunan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan,
Tek Devlet” şeklinde dile getirdiği anlamı da benimsemekte ve bu çerçevede
faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Platform, istisnasız bütün terör örgütlerinin, özellikle Türkiye’de darbe ve işgal
girişiminin taşeronu olan FETÖ’nün tüm fikir ve eylemlerini şiddetle
lanetlemekte ve FETÖ’nün deşifre olması ve FETÖ ile mücadelenin başarılı
olması için yayınlar ve faaliyetler yapmaktadır.
Uluslararası Rabia Platformu, sivil bir barış ve adalet inisiyatifidir.

Cihangir İŞBİLİR
Platform Koordinatörü